O víkendu odolnosti

FENOMEN ODOLNOSTI
Víkend plný objevů potenciálu těla, emocí
a mysli.

V průběhu celého víkendu, který odvážně začínal v pátek 13. ve 13hod. (aktivujeme odolnost i vůči pověrám), jsme nahlíželi na fenomeny odolnosti a zdraví z různých úhlů pohledu. Vyzývali k dialogu, propojování, spolupráci a hledání cest, jak každý může svým malým dílem přispět do mozaiky celkové změny zdraví společnosti. A to skrze přijetí zodpovědnosti za své tělo, myšlenky i emoce.

A protože ….

“Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji.
Co si vyzkouším, tomu rozumím.“ – Konfucius

…. to velmi často bylo vedle teorie také o praxi, reálných prožitcích a zkušenostech. Možnosti, které jsme zde odkryly slouží jako podpora do každého dne i konkrétní situace.

Účinkující

S kým jste se na víkendu odolnosti setkali?

Sjeli se za Vámi do Zlína známí
kouči, sportovci, vědci, lékaři, filozofové, umělci a další české osobnosti,
aby se propojili a společně s vámi vytvořili
prostor plný inspirace, prožitků a potenciálu kolektivní inteligence.

Setkali jste se s těmi, kteří to, o čem hovoří a co šíří, také žijí. Jsou živoucími důkazy toho, že 
je možné najít v sobě vnitřní moc a i v této době zůstat odolný vůči vnějším vlivům.

Nejen nové vědecké důkazy potvrzují, že
vývoj a zdraví člověka předurčuje jeho prostředí, nejen DNA.
Zveme vás do prostředí odolnosti a zdraví.

Program

Co je možné prostřednictvím videozáznamu zažít?

Každý den programu bude mít dopad na vaši odolnost a přístup ke zdraví.
Můžete se těšit na plnou dávku nezapomenutelných zážitků a poznatků.

1.den

téma dne:
ODOLNOST A ZDRAVÍ Z NADHLEDU A SOUVISLOSTÍ
  • Zázračné dopady funkčního dechu
  • Beseda na téma dne
  • Filosofie odolnosti

2.den

TÉMA DNE:
MENTÁLNÍ A FYZICKÁ ODOLNOST V KOGNICI I SOMATICE
  • Sporthacking a vnitřní síla
  • Nechtěné myšlenky a sebekoučink
  • Odolná v každém věku
  • Beseda na téma dne

3.den

TÉMA DNE:
ODOLNOST CIVILIZACE A ČLOVĚKA ve vztazích,
V ČASE I V PROSTORU
  • Odolnost v kontextu vztahů
  • Besedy o filmech Civilizace a krátce o filmu IN UTERO
  • Stabilní a naplněný život v bláznivém světě
videozáznamy
Můžete si pořídit video záznam z celé akce nebo z jednotlivých dní či programů
Video záznam 1.den

550 Kč

VIDEO ZÁZNAM 2.DEN

750 Kč

VIDEO ZÁZNAM 3.DEN

250 Kč

VIDEO ZÁZNAM všechny tři dny

1 440 Kč

1.den ODPOLEDNE

450 Kč

1.den večer

200Kč

2.den – 1. blok

600 Kč

2.den – 2. blok

250 Kč

3.den – dopoledne

150 Kč

3.den – BESEDY o film civilizace a IN-UTERO

150 Kč

3.den odpoledne

150 Kč