víkend DLOUHOVĚKosti se zabývaL nejen kvantitou, ale i kvalitou NAPLNĚNÝCH prožitých let

FENOMEN DLOUHOVĚKOSTI
byl víkend plný objevů potenciálu těla i mysli.

ODHALIL PŘELOMOVÉ SOUVISLOSTI FUNKČNÍHO DECHU A JEHO ZÁSADNÍHO VLIVU NA DLOUHOVĚKOST NA BUNĚČNÉ ÚROVNI.

V průběhu víkendu jsme nahlíželi na fenomeny dlouhověkosti a zdraví z různých úhlů pohledu.

Vyzývali k dialogu, propojování, spolupráci a nacházení cest, jak každý může svým dílem přispět do obrazu celkového zdraví a spokojenosti společnosti.

A to skrze přijetí zodpovědnosti za své tělo i činy.

A protože ….

“Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji.
Co si vyzkouším, tomu rozumím.“ – Konfucius

…. to velmi často nebylo jen o cenných radách ze života, avšak o reálných prožitcích a zkušenostech v praxi, jež můžete začlenit do svého každodenního života a vzkvétat. Možnosti, které jsme zde odkryli slouží jako podpora v konkrétních životních situacích.

ATMOSFÉRICKÁ VIDEO OCHUTNÁVKA
Z VÍKENDU O DLOUHOVĚKOSTI

Účinkující

S kým jste se o víkendu setkali?

Do Zlína se za Vámi sjeli známí i prozatím méně známí 
kouči, psychologové, vědci, filozofové, umělci a další české osobnosti,
aby se propojili a společně s vámi vytvořili
prostor plný inspirace, prožitků a potenciálu kolektivní inteligence.

Setkali jste se s těmi, kteří to, o čem hovoří a co šíří, také žijí. Jsou živoucími důkazy toho, že 
je možné najít v sobě vnitřní moc a i v této době zůstat odolný vůči vnějším vlivům.

Nejen nové vědecké důkazy potvrzují, že
vývoj a zdraví člověka předurčuje jeho životní prostředí, nejen DNA.
Pozvali jsme Vás do prostředí, které má potenciál podpořit váš zdravý a dlouhý život.

Program

Co bylo možné na víkendu zažít?

Oba dny programu měly dopad na váš přístup ke zdraví a dlouhověkost.
Mohli jste se těšit z plné dávky nezapomenutelných zážitků a poznatků.

1.den

téma dne:
dlouhověkost A ZDRAVÍ
Z NADHLEDU A SOUVISLOSTÍ

Co vše je možné nejen po padesátce? Zrajeme jako víno.

Psychologie dlouhověkosti inspirovaná šamanismem

Přelomové souvislosti vlivu funkčního dechu a dlouhověkosti na buněčné úrovni

Beseda: Medicína dlouhověkosti


2.den

TÉMA DNE:
udržitelné ZDRAVÍ V KOGNICI I SOMATICE

Pružný nervový systém, páteř ve flow a srdce v koherenci

Vrásky a jiné projevy stáří, je to nevyhnutelné? 

Beseda: Alchymie dlouhověkosti

  • Mají lidé, kteří se dožívají vysokého věku něco společného?