O víkendu DLOUHOVĚKosti, který se bude zabývat nejen kvantitou, ale i kvalitou prožitých let

FENOMEN DLOUHOVĚKOSTI
Víkend plný objevů potenciálu těla i mysli.

V průběhu víkendu budeme nahlížet na fenomeny dlouhověkosti a zdraví z různých úhlů pohledu. Vyzýváme k dialogu, propojování, spolupráci a nacházení cest, jak každý může svým dílem přispět do obrazu celkového zdraví a spokojenosti společnosti.
A to skrze přijetí zodpovědnosti za své tělo i činy.

A protože ….

“Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji.
Co si vyzkouším, tomu rozumím.“ – Konfucius

…. to velmi často nebude jen o cenných radách ze života, avšak o reálných prožitcích a zkušenostech v praxi, jež můžete po té začlenit do svého každodenního života a vzkvétat. Možnosti, které zde odkryjeme slouží jako podpora v konkrétních životních situacích.

Účinkující

S kým se o víkendu setkáte?

Do Zlína se za Vámi sjedou známí i prozatím méně známí 
kouči, psychologové, vědci, filozofové, umělci a další české osobnosti,
aby se propojili a společně s vámi vytvořili
prostor plný inspirace, prožitků a potenciálu kolektivní inteligence.

Setkáte se s těmi, kteří to, o čem hovoří a co šíří, také žijí. Jsou živoucími důkazy toho, že 
je možné najít v sobě vnitřní moc a i v této době zůstat odolný vůči vnějším vlivům.

Nejen nové vědecké důkazy potvrzují, že
vývoj a zdraví člověka předurčuje jeho životní prostředí, nejen DNA.
Zveme vás do prostředí, které podpoří váš zdravý a dlouhý život.

Program

Co je možné na víkendu zažít?

Oba dny programu budou mít dopad na váš přístup ke zdraví a dlouhověkost.
Můžete se těšit na plnou dávku nezapomenutelných zážitků a poznatků.

1.den

téma dne:
dlouhověkost A ZDRAVÍ
Z NADHLEDU A SOUVISLOSTÍ

Co vše je možné nejen po padesátce? Zrajeme jako víno.

Psychologie dlouhověkosti inspirovaná šamanismem

Změň svůj dech a začnou se dít věci

Beseda: Medicína dlouhověkosti


2.den

TÉMA DNE:
udržitelné ZDRAVÍ V KOGNICI I SOMATICE

Pružný nervový systém, páteř ve flow a srdce v koherenci

Vrásky a jiné projevy stáří, je to nevyhnutelné? 

Beseda: Alchymie dlouhověkosti

  • Mají lidé, kteří se dožívají vysokého věku něco společného? ceny pro První vlnu vstupenEk
Můžete si pořídit vstupenKy na celou akci nebo NA jednotlivÉ dny
SOBOTA CELÝ DEN

2200Kč

NEDĚLE CELÝ DEN

1600Kč

CELÝ VÍKEND

3333Kč

CELÝ VÍKEND PRO DVA

5900Kč